O G Ł O S Z E N I E - Praca na stanowiskach cywilnych - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca na stanowiskach cywilnych

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku

poszukuje kandydatów na stanowisko:

technika w Zespole Wspomagającym  w Komendzie Powiatowej Policji  w Kłodzku

liczba lub wymiar etatu :  0,75

Główne obowiązki :

 

Realizowanie zadań w zakresie sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym                     i merytorycznym faktur za media, usługi biegłych, dostawy, zakupy. Opisywanie faktur, przygotowywanie zestawień faktur i przekazywanie ich do Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu.
Prowadzenie kart obiektów w zakresie wydatków za media.
Realizowanie wniosków o refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do obsługi monitorów ekranowych.
Sprawdzanie pod względem merytorycznym wniosków o:

- dopłatę do wypoczynku,

- wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd.

5.  Realizowanie zadań związanych z ubezpieczeniami policjantów i pracowników w PZU.

6. Obsługiwanie elektronicznego dziennika korespondencji e-Komenda w zakresie dokumentacji własnej,

7. Przygotowanie dokumentacji własnej do archiwizacji.

 

Wykształcenie:  średnie

Wymagania konieczne:

- umiejętność pracy zespołowej,

- prawidłowa organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podanie o pracę i życiorys zawodowy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji.

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  10.12.2021 roku 

pod adresem :  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

pl. Chopina 2  57-300 Kłodzko

Biuro Podawcze pok. 04A

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani o terminie dalszego postępowania naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.  Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów formalnych.

Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.   

Proponowane wynagrodzenie miesięczne –   2.100 zł. brutto miesięcznie + dodatek stażowy.

Warunki pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku, brak widy, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Praca administracyjno- biurowa w systemie pracy dziennej od godz. 7.30 do godz. 13.30, od poniedziałku do piątku.

Obsługa monitorów kranowych- powyżej połowy dobowego czasu pracy, użytkowanie sprzętu biurowego Komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 

Agnieszka Michalska                                                             Komendant Powiatowy Policji

Zespół Kadr Szkolenia i Prezydialny                                                 w Kłodzku

KPP w Kłodzku                                                                          podinsp. Rafał Siczek

Telefon kontaktowy: 478752236

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
do góry