Zespół OIN i Kancelaria Tajna

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna

Na podstawie Zarządzenia Nr 1579 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji

W każdej jednostce organizacyjnej Policji podległej Komendzie Powiatowej Policji prowadzona jest Kancelaria Tajna .


Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku nadzoruje i koordynuje działalność archiwalną w komórkach i jednostkach organizacyjnych KPP oraz gromadzi, przechowuje i opracowuje zasób archiwalny Komendy. Dokumenty udostępniane są do celów służbowych (sądom, prokuratorom, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytutowi Pamięci Narodowej). W celu uzyskania wglądu do akt Składnicy Akt KPP należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego Policji. Podstawą prawną działania Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji jest ZARZĄDZENIE NR 920 Komendanta Głównego Policj z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

 

Metryczka

Data publikacji : 02.04.2009
Data modyfikacji : 12.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Gałowska
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Mazurowska
do góry