STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP W KŁODZKU - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP W KŁODZKU

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

Kierownictwo:
Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadzorujący służbę prewencji
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku nadzorujący służbę kryminalną.


Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydział Prewencji
 • Rewir Dzielnicowych KPP w Kłodzku
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Zespół Kontroli
 • Zespół Kadr, Szkolenia i Prezydialny
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 
 • Zespół Informatyki i Łączności
 • Zespół Wspomagający
 • Jednoosobowe stanowisko do spraw  prasowo - informacyjnych
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny PracyJednostki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku:

 1. Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej
 2. Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju
 3. Komisariat Policji w Lądku-Zdroju
 4. Komisariat Policji w Nowej Rudzie
 5. Komisariat Policji w Polanicy-Zdroju

 


Komisariaty, posterunki i rewir dzielnicowych   KPP w Kłodzku:


Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej
z Posterunkiem Policji w Międzylesiu
Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju
Komisariat Policji w Lądku-Zdroju
z Posterunkiem Policji w Stroniu Śląskim
Komisariat Policji w Nowej Rudzie
z Posterunkiem Policji w Radkowie
Komisariat Policji w Polanicy-Zdroju
z Posterunkiem Policji w Dusznikach-Zdroju
i Rewirem Dzielnicowych w Szczytnej

 

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2009
Data modyfikacji : 27.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Rogała Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry