SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP

SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku za pomocą platformy e-PUAP.

 

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: 

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Link -> OBYWATEL.GOV.PL

 

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

- dysku DVD,

- dysku CD-RW,

- urządzeniu typu Pen Drive.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w dniach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w kancelarii ogólnej w godz. 10:00-12:00, Plac Chopina 2. Potrzebę doręczenia dokumentu w ww. formie prosimy o zgłaszanie w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Plac Chopina 2.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku :   akceptowane formaty załączników to w szczególności:

- do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,

- do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,

- do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.

 

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.

Poświadczenie to można uzyskać w dniach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w kancelarii ogólnej Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w godz. 10.00 – 12.00 , Plac Chopina 2. Potrzebę otrzymania takiego poświadczenia trzeba zgłosić w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Plac Chopina  2.

 

Metryczka

Data publikacji : 20.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
do góry