Praca na stanowiskach cywilnych

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnika gospodarczego w Zespole Administracyjno – Gospodarczym w Komisariacie Policji w Kudowie Zdroju

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku

poszukuje kandydatów na stanowisko:

robotnika gospodarczego w Zespole Administracyjno – Gospodarczym w Komisariacie Policji w Kudowie Zdroju

wymiar etatu :  0,25

Główne obowiązki :

Systematycznie dokonuje przeglądu pomieszczeń służbowych, gospodarczych, sanitariatów w celu ujawnienia uszkodzeń sprzętu i urządzeń.

Zgłasza i usuwa drobne awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej, zamków drzwiowych, okiennych oraz niezwłoczne zgłasza awarie instalacji elektrycznej.

Utrzymuje czystość i właściwy wyglądu podwórza i terenu przed Komisariatem Policji w Kudowie Zdroju.

Dokonuje bieżących napraw i konserwacji, a w trudnych sytuacjach wnioskuje o pomoc do Zespołu Wspomagającego KPP w Kłodzku.

Dba o powierzone narzędzia i odpowiada za ich stan ilościowy i techniczny.

Zgłasza do Komendanta Komisariatu wnioski o zakup lub wypożyczenie niezbędnego do napraw i konserwacji sprzętu i materiałów.

Uczestniczy przy przekwaterowaniu pomieszczeń służbowych KP.

Przestrzega przepisów BHP i PPOŻ.

Wymagania niezbędne w zakresie:

Wykształcenie -  podstawowe,

Staż pracy – jeden rok,

Doświadczenie zawodowe – umiejętność naprawy i konserwacji drobnego sprzętu wodno - kanalizacyjnego,

Umiejętności -  prace remontowo- budowlane

Wymagania pożądane w zakresie:

Wykształcenie -  zawodowe,

Kwalifikacje zawodowe – malarz, murarz, elektryk

Warunki pracy

Praca fizyczna lekka, na terenie całego komisariatu w wewnątrz i na zewnątrz budynku. Praca na wysokości do        3 metrów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podanie o pracę i życiorys zawodowy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji.

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo 

  popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Dokumenty należy składać do Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku za pośrednictwem Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju

pod adresem :  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

 ul. Pl. Chopina 2 
57-300 Kłodzko

za pośrednictwem Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie miesięczne –   752,50 zł. brutto miesięcznie + dodatek stażowy.

Agnieszka Michalska                                                                                                      Komendant Powiatowy Policji

Zespół Kadr Szkolenia i Prezydialny                                                                                           w Kłodzku

KPP w Kłodzku                                                                                                                   podinsp. Rafał Siczek

Telefon kontaktowy:

478752236

Metryczka

Data publikacji : 20.01.2022
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry