Ważne akty prawne - Podstawy prawne - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważne akty prawne

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głownego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów.

Decyzja nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym

Zarządzenie nr 557 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacjii zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 1579 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ( plik PDF do pobrania w załączniku )

Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji. ( plik PDF do pobrania w załączniku ).

Pliki do pobrania

  • Data publikacji 09.10.2020 11:00
    (pdf 119.06 KB)
    Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  • Data publikacji 09.10.2020 11:00
    (pdf 243.71 KB)
    Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2020
Data modyfikacji : 05.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Mazurowska
do góry