Kierownictwo Komendy Powiatowej w Kłodzku - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Powiatowej w Kłodzku


 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KŁODZKU

podinspektor Tomasz Ociepa

 

 

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KŁODZKU

nadkomisarz Piotr Danik

 

 

 

    ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KŁODZKU

podinspektor  Marcin Sknera

 

 

 

 

Kierownictwo wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku:

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału - podinspektor  Andrzej Choduń

Zastępca Naczelnika - podkomisarz Tomasz Szubrycht

Zastępca Naczelnika - podkomisarz Sebastian Guty

 


Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik - nadkomisarz Monika Hulboj

 

Wydział Prewencji 


Naczelnik – aspirant sztabowy Paweł Szewczun

Zastępca Naczelnika - aspirant sztabowy Marcin Piskorz

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik -nadkomisarz Robert Kolano
Zastępca Naczelnika - komisarz  Tomasz Sasaga

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kłodzku

aspirant sztabowy Anna Rydzak

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

podinspektor Wioletta Martuszewska

 

Zespół Kontroli

podinspektor Sylwia Przybycień

podinspektor Jacek Staroń

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych

Inspektor - Zuzanna Sobczak

 

Zespół Informatyki i Łączności

Starszy informatyk - Marian Misiaszek

 

Zespół Wspomagający

Inspektor - Dorota Kłonowska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIEROWNICTWO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

 

Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej Komendant - aspirant sztabowy Grzegorz Kucfir

Zastępca Komendanta- aspirant sztabowy Marcin Samek

 

Posterunek Policji w Międzylesiu

Kierownik - aspirant sztabowy Paweł Małek

 

Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju

Komendant - podkomisarz Filip Paszczyk
Zastępca Komendanta - komisarz Marcin Chodorowski

 

Komisariat Policji w Lądku-Zdroju

Komendant  - podkomisarz  Przemysław Płaskoń

Zastępca Komendanta - aspirant sztabowy  Marcin Goc

 

Posterunek Policji w Stroniu Śląskim

Kierownik 

p.o. aspirant sztabowy Daniel Maciejski

 

Komisariat Policji w Nowej Rudzie

Komendant -młodszy inspektor. Arkadiusz Michalski

Zastępca Komendanta -  komisarz Damian Stukus

 

Posterunek Policji w Radkowie

Kierownik -  aspirant sztabowy Patrycja Dąbrowna

 

Komisariat Policji w Polanicy-Zdroju

Komendant - podinspektor  Krzysztof Baran

Zastępca Komendanta - nadkomisarz Daniel Woźniak

 

 

Rewir Dzielnicowych w Szczytnej

Kierownik - aspirant sztabowy Bartłomiej Cygnarowicz

 

Posterunek Policji w Dusznikach-Zdroju

Kierownik - młodszy aspirant Paweł Michoń

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2020
Data modyfikacji : 01.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry