Elektron. Platforma Usług Adm.Pub

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP

Składanie wniosków drogą elektroniczną
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200poz. 1651) Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku dysponuje Elektroniczną Skrzynką Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka  działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Powiatową Policji w Kłodzku należy przeprowadzić następujące czynności:

 1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl
 2. W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w celu rozpoczęcia załatwiania sprawy
 3. Wybrać rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie. Podczas  tego procesu należy wypełnić wymagany formularz oraz dodać załączniki.
 4. W ostatnim etapie należy podpisać korespondencje za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

Adres skrytki e-PUAP Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku: e-PUAP Komendy Powiatowej w Kłodzku

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Łączna wielkość załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 3MB.

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Komendy Powiatowej w Kłodzku

Metryczka

Data publikacji : 24.02.2010
Data modyfikacji : 20.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marian Misiaszek
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Martuszewska KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Mazurowska
do góry